Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

26. september 2012

Siseturvalisuse 2013. aasta prioriteedid

Valitsus kiitis heaks ja otsustas Riigikogule saata 2013. aasta riigieelarve eelnõu, milles on siseturvalisuse valdkonna kogueelarve 282,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga suurenes eelarves riigitulude osa 6,4 protsenti 265,6 miljoni euroni.  
Järgmisel aastal panustab siseministeerium veelgi enam inimvarasse, ühtlustades haldusala töötajate palku. Jätkuvalt keskendutakse organiseeritud kuritegevuse ja õnnetussurmade vähendamisele ning vabatahtlike laialdasele kaasamisele turvalisuse tagamisel üle Eesti. 

Siseturvalisuse 2013. aasta eelarve keskendub inimeste väärtustamisele, õnnetussurmade ja raske varjatud kuritegevuse vähendamisele ning elupäästevõimekuse tugevdamisele.  

„Siseministeeriumi valitsemisalas tõusevad personalieelarved 2013. aastal keskmiselt 4,4 protsenti. Päästjate palgad tõusevad keskmisest enam ehk 5 protsenti.

Täpsema jaotuse ettepanekud esitavad ministeeriumile allasutuste juhid,“ kinnitas siseminister Ken-Marti Vaher. Vaheri sõnul on palgatõusu eelduseks nii päästeameti kui politsei- ja piirivalveameti palgasüsteemide reform, millega kaotatakse sissetulekute ebaühtlus sama tööd tegevate ametnike vahel. Sellega viiakse järgmisel aastal lõpule 2010. aastal alanud politsei-, piirivalve- ning kodakondsus- ja migratsiooni ühendameti loomine.

 

Järgmisel aastal suurendatakse riigi võimekust astuda vastu raskele varjatud ja organiseeritud kuritegevusele. „See tähendab eelmisel sügisel loodud keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu üksuse kui korruptsioonivastase üksuse jätkuvat tugevdamist nii personali kui tehniliste vahenditega,“ ütles Vaher. „Samuti pööratakse rohkem tähelepanu raske narkokuritegevuse ja majanduskuritegevuse vähendamiseks,“ lisas ta.


2013. aastal jätkub elupäästevõimekuse tugevdamine, millele loodi eeldused 2012. aasta riigieelarvega ja käesoleva aasta esimesel poolel läbi viidud päästekomandode võrgu korrastamisega. Sealhulgas alustatakse päästekomandode uute hoonete ehitusega Tartus Annelinnas ja Tallinnas Lasnamäel.

„Inimelude hoidmine ja vigastuste vähendamine on Eesti suuruse väikeriigi jaoks määrava tähtsusega,“ ütles Vaher. „Seetõttu suurendame märgatavalt vahendeid õnnetussurmade vähendamiseks ja läbimõeldud ennetustegevusele,“ lisas ta. Samuti kaasab siseministeerium järgmisel aastal riigi toel kogukondade turvalisuse tagamiseks senisest enam vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke. Vaheri sõnul võimaldab suurem tähelepanu vabatahtlikele suurendada turvalisust eriti hajaasustusega piirkondades.
 
Järgmisel aastal tehakse ka olulisi ettevalmistusi üleminekuks ühele hädaabinumbrile 112 alates 2014. aasta lõpust, mis hõlmab nii Häirekeskuse Tallinna kui Tartu uute hoonete ehituse alustamist kui investeeringuid ühtsesse hädaabikõnede süsteemi.
 
Allikas: Siseministeerium
Annely Martin
Pressinõunik
Tel: 612 5033, 5058786

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks