Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Nõustamime

Portaaliga liitunud ekspertide poolt pakutavad nõustamisteenused on suunatud klientide kiire ja vahetu abi ning kaitse tagamisele nii era- kui avalikes huvides. Teenuste osutamise eesmärgiks on tagada kliendi igakülgne õiguskindlus.

Kliendisuhetes järgivad eksperdid lisaks enda kutseetika reeglistikele ka portaali üldisi põhiväärtusi. Kliendile tagatakse kõigi teenuste osutamise käigus teatavaks saanud teabe ja/või andmete igakülgne kaitse ja salastatus.


Nõustamine toimub väga erinevates küsimustes nagu näiteks:

 • antakse kliendi tekkinud olukordadele õiguslikke hinnanguid;
 • jagatakse kliendile konkreetseid tegevus- ja käitumisjuhiseid;
 • tagatakse kliendile vajaminevad ekspertarvamused;
 • nõustatakse klienti erinevates lepingulistes suhetes;
 • koostatakse kliendi eest kõikvõimalike dokumente;
 • nõustatakse klieni suhtluses ja korraldatakse tema eest korrektset asjaajamist;
 • esindatakse klienti erinevates menetlusasutustes, haldusorganites ja kohtuinstantsides;
 • esindatakse klienti läbirääkimistel;
 • sõmitakse kliendi tahte kohaseid kokkuleppeid (sh lepitus) kliendi ja erinevate kolmandate isikute vahel;
 • antakse kliendile selgitusi õigusaktide sisu ja mõtte kohta;
 • tehakse kliendi huvides kõikvõimalike muid õigustoiminguid.
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks