Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Majanduskuritegevuse konverents 2015

Toimumisaeg 09:00 - 17:30 26.02.2015
Sisu

Meil on hea meel kutsuda Teid koos kolleegidega juba 4ndat järjestikust aastat toimuvale kõrgetasemelisele majanduskuritegevust käsitlevale aastakonverentsile, mis toimub 26. veebruaril 2015 Tallinnas.
 

             

KONVERENTSIL KAVAS:

I paneel - Majanduskuritegevuse vastased riiklikud prioriteedid.
Majanduskuritegevuse tõkestamise ja avastamise siseriiklik strateegia.
Majanduskuritegude menetluspraktika ja prioriteedid 2015.
Hinnang majanduskaristusõiguse regulatsioonile ning riiklikule kriminaal-ja karistuspoliitikale.
Eeskõnelejad: LAVLY PERLING, Riigi Peaprokurör ; PRIIT PÄRKNA, PPA peadirektori asetäitja


II paneel - Maksukuritegude menetlus-ja karistuspoliitika.
Maksurikkumiste kriminaal- ja karistuspoliitilised suunad.
Riigi ja maksumaksja seisukohad: maksurikkumiste ennetamise, tõhusa seire ja kontrolli, maksude õiglase määramise ning sunnimeetmete ja karistamise osas.
Rahvusvaheline parim praktika maksupettusi tõkestavate uute erisätete rakendamisel?
Eeskõnelejad: MAREK HELM, Maksu-ja Tolliameti peadirektor ; LASSE LEHIS, finantsõiguse- ja maksuekspert

III  paneel - Majanduskuritegevuse trendid ja ohuanalüüs.
Milliseid trende/ohte loob kuritegevuses kiiresti muutuv majanduskeskkond?
Trendid maksukuritegevuse ning salakauba-ja aktsiisipettuste vallas.
Majandus-ja maksukuritegevuse piirideülene haare ja üha suurenev rahvusvahelistumine.
Kahtlase päritolu fiktiivse kauba ja/või salakauba import ja transiit läbi Eesti.

Eeskõnelejad: JANEK MAASIK, Majanduskuritegude büroo juht ; ARDI MITT, MTA koordinatsiooni ja arendustalituse juhataja


IV Rahvusvaheline ja siseriiklik finantshuvide kaitse korraldus Eestis.
Euroopa ja Eesti riiigi finantshuvide kaitse siseriiklik korraldamine ja rakendamine.
Riigi ressursside efektiivne kasutamine võitluses finants- ja majanduskuritegevusega?
Tõhusad meetmed finantsrikkumiste ennetamiseks ning avastamiste ja menetluste kiirendamiseks?
Rahapesu trendid ning tõkestamise siseriiklik ja rahvusvaheline parim praktika.
Eeskõnelejad: AIVAR PAUL, Rahapesu andmebüroo juht ; KAUR SIRULI, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juht

EL-i hõlmava uuringu “Tubakatoodete illegaalne kaubandus” esitlus.
Konverentsi ruumides postrite näitus: “Võitluses salatubakaga pole piire”

V  Vabade õiguskutsete roll majanduskuritegevuse eesliinil.
Vabade õiguskutsete missioon töötades majanduskuritevuse tõkestamise eesliinil.
Mida saab teha majanduskuritegevuse ja majanduskahjude paremaks ennetamiseks ja tõkestamiseks?
Võimalused majanduskurjategijast nö "varatu võlgniku" kahjude kätte saamiseks.
Kuidas efektiivselt piirata kuritegelike ettevõtlus-ja äriskeemide toimepanemist?
Kuidas ennetada/tõkestada pahatahtlike pankrottide levikut?
Toimivad meetmed variiskute tegevuse takistamisel äri-ja majandustegevuses?
Positiivsed ideed/soovitused Eesti äri-ja majanduskultuuri parendamiseks?
Eeskõnelejad: STEN LUIGA, Advokatuuri esimees ; ANNE SAABER, Notarite Koja aseesimees ; MÄRT-MARTIN ARENGU, Audiitorkogu president


VI  Piiriülese majanduskuritegevuse tõkestamise praktikad.
Majanduskuritegude menetluspraktika kitsaskohad ja valupunktid.
Piiriüleste kahjude jälitamise ja sissenõudmise praktika.
Riigi ressursside kasutamine eraomandi vastu suunatud majanduskriminaalasjades.
Eeskõnelejad: LEON GLIKMAN, Glikman, Alvin & Partnerid vandeadvokaat ; CARRI GINTER, SORAINEN vandeadvokaat

VII  Tõhus vastavuskontroll vs varjatud majanduskuritegevus.
Vastavuskontroll kui meede – eeskuju teistele majandussektoritele?
Vastavuskontroll tõsiste rikkumiste ärahoidmise meetmena.
Vastavuskontrolli efektiivsus finantsvaldkonna siseselt: õnnestunud või ebaõnnestunud funktsioon.
Kas tegemist oleks hea eeskujuga rikkumiste ärahoidmisel, mida soovitada ka teistesse valdkondadesse
Vastavuskontrolli sobivus hetke Eesti õigus- ja majanduskeskkonda.

Eeskõnelejad: MARKO KAIRJAK, VARUL vandeadvokaat ; ASSO PRII, Swedbank P&C Insurance AS-i vastavuskontrolli juht

Kõrgetasemelise konverentsi täpse ajakavaga saate tutvuda meie konverentsi veebilehel.

KONVERENTSI HIND JA TINGIMUSED:

 

Püsikliendi/koostööpartneri soodushind 229 eurot + km
Konverentsi tavahind 249 eurot + km
 
 

REGISTREERUMISEL KEHTIVAD TÄIENDAVAD SOODUSTUSED:

  • grupisoodustus ühest maksjaettevõttest  igale kuni 4-ndale täiendavalt registreerujale progresseeruvalt alates teisest registreerujast -10% kuni - 30% kehtivast hinnas
  • Õppivale ja mittetöötavale tudengile kehtivast hinnast - 40%
     

NB! Konverentsile registreerumine lõppeb 23.02.2015 ja osalejate kohtade arv on limiteeritud!

 


Konverentsile saab osalema registreeruda:

- nupu "Registreeru" alt või siin avaneva e-registreerimisvormi kaudu;

- saates all oleva ankeedi registreerimisinfoga e-postile: konverents@kannatanuabi.ee või info@kannatanuabi.ee

- telefonidel: (+372) 665 3015 või (+372) 51 73 623

----------------------------------

TELLIMUS:
Soovime osaleda 26. veebruaril toimuval "Majanduskuritegevuse konverentsil 2015".
Osaleja(te) nimed:
Kontaktid: telefon, e-post:
Juriidiline isik, aadress:
Arve kontaktid (e-post, telefon):

Konverentsi toetajale suunatud info ja hüved leiate siit.
Kõiki toetajaid esitleme väärika ning õiguskindlat ja turvalist majanduskeskkonda toetava institutsioonina, kes enda uuendusliku ja intellektuaalse toetaja mainega panustab teadlikult majanduskuritegevuse ennetustegevusse ja tõkestamisesse ning aitab läbi viia selle olulise teema laiapõhjalist ja professionaalset avalikku arutelu ühiskonnas.

PS! Vastame meeleldi Teie kõikidele täiendavatele küsimustele ning oleme valmis Teie esindajatega konverentsi raames tehtava koostöö läbirääkimisteks ka vahetult kohtuma.

Üheskoos õiglase ja turvalise majanduskeskkonna heaks!
 
Reigo Reimand
konverentsi juht

info@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73623
Kannatanuabi.ee meeskond
www.kannatanuabi.ee
Asukoht
 

Meriton Grand Conference & Spa hotell

KONVERENTS toimub:
26. veebruaril

kell: 08.15 – 17.30

   

II KORRUSE KONVERENTSIKESKUS Paldiski mnt 4, TALLINN
 

 


«Tagasi