Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Hea koostööpartner/püsiklient!

Olete oodatud koos kolleegidega osalema 16.-17. märtsil 2016 Tallinnas toimuval konverentsil FIN-EST ECC 2016. Soome ja Eesti avaliku ning erasektori koostöö juubelikonverentsil arutleme valdkonna juhtide, kõneisikute ning tunnustatud ekspertidega majanduskuritegevuse tõkestamise olulistel aktuaalsetel teemadel. Analüüsime valdkonna ohte ning teeme ülevaated Soome ja Eesti ning rahvusvahelise majanduskuritegevuse vastase võitluse parimast praktikast. Käsitleme ametkondade tegevust kuritegevuse avastamisel ja tõkestamisel. Samuti on konverentsi fookuses avaliku ja erasektori teabevahetus ning koostöövõimalused kuritegevuse ennetamisel. Arutame avatult probleemidest ja räägime töös esinevatest kitsaskohtadest ning teeme ettepanekuid koostöö parimateks lahendusteks.


KONVERENTSI KAVA:

I PÄEV 16.03.2016

10.00 - 11.00 Konverentsile saabumine ja registreerumine.
HOMMIKUKOHV JA SUUPISTED

11.00 - 11.15 Konverentsi avamine ja tervitussõnad
Eeskõneleja: Soome suursaatkond Eestis

11.15 - 12.00 I paneel - Majanduskuritegevuse vastase võitluse riiklikud srtateegiad ja poliitikad
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: Soome Siseministeerium, Eesti Siseministeerium

12.00 - 13.00 II paneel - Rahvusvaheline majanduskuritegevus ja julgeolekuolukord

12.00 - 12.30 Ettekanne: Globaalsed majanduskuritegevuse trendid
Eeskõneleja: Interpol - Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon

12.30 - 13.00 Baltimere regiooni majanduskuritegevuse ohuanalüüs 2016 (Europol SOCTA)
Ettekanne, eeskõneleja: Europol - Euroopa Politseiamet

13.00 - 14.00 LÕUNA

14.00 - 14.30 Äri- ja ettevõtluskeskkonna enim haavatavad sektorid ja valdkonnad regioonis
Ettekanne, eeskõneleja: Rahvusvaheline Audiitorbüroo

14.30 - 15.30 Eesti ja Soome ametkondade prioriteedid majanduskuritegevuse vastases võitluses
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: Soome Politseiamet, Eesti Politsei- ja Piirivalveamet,
Eesti Maksu- ja Tolliamet, Soome Tolliamet, Soome Maksuamet

15.30 - 16.00 KOHVIPAUS

16.00 - 17.00 IV paneel - Era ja avaliku sektori kogemus ning koostöö majanduskuritegude ennetamisel

16.00 - 16.15 Erasektori ja riigi koostöö süüteomenetluses

Ettekanne, eeskõneleja: Eesti Riigiprokuratuur

16.15 - 17.00 Uued ja innovaatilised koostöövõimalused ja peamised kitsaskohad
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: Eesti-Soome Kaubanduskoda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Rahvusvaheline Advokaadibüroo

17.00 - 17.30 Konverentsipäeva analüüs, kokkuvõttev arutelu ja ettepanekud
Eeskõnelejad: Soome ja Eesti ajakirjanikud

19.00 - 20.30 Konverentsi osalejate pidulik vastuvõtt

II  KONVERENTSIPÄEV 17.03.2016

09.00 - 10.00 Konverentsile saabumine ja registreerumine
HOMMIKUKOHV JA SUUPISTED

10.00 - 10.15 Konverentsipäeva avamine ja tervitussõnad
Ettekanne, eeskõneleja: Eesti Suursaatkond Helsingis

10.15 - 10.45 Rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö parim praktika ja põhilised probleemkohad
Ettekanne, eeskõneleja: Eurojust, Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus

10.45 - 12.00 I paneel - Eesti ja Soome õigusabialane koostöö majanduskuritegevuse tõkestamisel

10.45 - 11.00 Eesti-Soome õigusabi edulood ja kitsaskohad EL ning kolmandate riikide näitel

Eeskõneleja: Eesti Riigiprokuratuur

11.00 - 12.00 Töövõidud ja hinnang õiguskaitseorganite piiriülese koostöö võimekusele ja võimalustele
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: Soome Keskkriminaalpolitsei,
Eesti Keskkriminaalpolitsei, Soome Toll, Eesti Maksu-ja Tolliamet

12.00 - 13.00 LÕUNA

13.00 - 13.30 Tõhus koostöö Londoni politsei kindlustuskelmuste uurimise üksuse näitel
Eeskõneleja: IFED, Londoni politsei pettuste üksus

13.30 - 15.30 II paneel - Era ja avaliku sektori koostöö parimad praktikad

13.30 - 13.45 Soome koostöö näited ning parim praktika

Eeskõneleja: Soome Finantsettevõtete Liit

13.45 - 14.30 Eesti ja Soome finantsettevõtete koostöö ning teabevahetus majanduskuritegevuse tõkestamisel
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: Soome Finantsettevõtete liit, Eesti Kindlustusseltside liit,
Eesti pangasektori esindaja

14.30 - 15.00 KOHVIPAUS

15.00 - 15.30 III paneel - Ettevõtete tõhus riskijuhtimine ja sisekontroll kuritegelike kahjude ärahoidmiseks ja/või minimeerimiseks
Ettekande eeskõneleja: Soome Turvalisusettevõtete Liit

15.30 - 16.00 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise parimad praktikad ning rahvusvahelised sanktsioonid
Ettekande eeskõneleja: Soome Rahapesu andmebüroo

16.00 - 16.45 IV paneel - Märgilised läbimurded avaliku ja erasektori korruptsioonikuritegude avastamisel
Avatud diskussioon: Korruptsioonivastase võitluse olulisus ja edulood Soome/Eesti näitel
Eeskõnelejad: Eesti Kaitsepolitseiamet, Soome Riigiprokuratuur

16.45 - 17.00 Konverentsi kokkuvõte ja ettepanekud


Osalema on oodatud kõik huvilised nii era kui avalikust sektorist.
Konverentsi hind sisaldab: materjale, kohvipause, lõunasööke ja 16.03.2016 õhtust pidulikku vastuvõttu.
Hinnainfo ning registreerumise ajad ja soodustingimused leiate SIIT.

NB! Kuni 31. jaanuar 2016 kehtib konverentsile eelregistreerumise SOODUSHIND!

Registreerumiseks:
- täitke palun nupu "Registreeru" alt avanev e-registreerimisvorm või
- saatke osalejate info meile e-mailile: info@finesto.ee või info@kannatanuabi.ee või
- registreeruge telefonidel: (+372) 51 73623 ; (+372) 51 07907

Parimate koostöösoovidega

Reigo Reimand & Martin Ilumets
konverentsi korraldusmeeskond

konverents@kannatanuabi.ee ; info@finesto.ee
Reigo (+372) 51 73 623 ; Martin (+372) 51 07907
www.finesto.ee

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks