Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!
Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, siis vajuta siia.
     
  INFOKIRI
koostöö turvalisuse tagamise valdkondades
 
 
Edendades turvalisuse valdkonnas oma ala professionaalide ning nõu- ja abi vajavate nii füüsiliste kui juriidiliste isikute omavahelist tihedamat koostööd, panustame üheskoos turvalise elukeskkonna ning avaliku korra ja üldise julgeoleku tagamisele.  
 
     
 
 

Kutsume kõiki portaali turvalisuse valdkondadega seotud ettevõtteid ja/või nende esindajaid liituma kannatanuabi.ee ekspertide keskkonnaga. 
Portaali eesmärgiks on tegutseda üheskoos kõigi abivajajate igakülgse õiguskindluse ja turvalisuse tagamise nimel. Olulisel kohal on klientide preventiivne nõustamine 
turvalisuse tagamisel ning neile sobilike ja optimaalsete turvameetmete leidmine. Samuti asjakohase ennetustegevuse ja professionaalse koolituse pakkumine. Läbi eri valdkondlike ekspertteadmiste ja parima praktika jagamise, ennetatakse võimalike turvalisusega seotud riske- ja ohte ning vähendatakse oluliselt kannatanute arvu ja võimalikku tekkivat kahju. 

Seda kõike viime ellu meiega liitunud ekspertide poolt koondatava laiapõhjalise info, oskusteabe ja parima praktika tutvustamise ning turvalisusega seotud teenuste/toodete müügi vahendamise. Lisaks võimaldab portaal äriühingul enda teenuseid/tooteid laialdaselt tutvustada ja turustada.

Eksperdid, kes liituvad portaaliga kas füüsiliste või juriidiliste isikutena, saavad töövahendiks kasutajasõbraliku ja innovaaatilise veebiteenuste ostumise e-keskkonna (e-konsultatsioon, dokumentide ja lepingute nõustamine, koostamine ja sõlmimine, hangetel osalemine/korraldamine, ekspertarvamuste müük jne). Keskkond töötab väga turvalisel https platvormil, kõik kasutajad on autenditud ja e-maksed toimuvad integreeritud pangalinkide vahendusel. Sellega tagame osapooltele vastastikuse kiire ja turvalise tööprotsessi ja teenuste osutamise kvaliteedi ning olulise kulude kokkuhoiu. Täiendava info saamiseks palume Teil tutvuda portaali e-teenuste ja tegevusvaldkondadega.

Portaali turvalisuse valdkonna ekspertidena näeme muu seas avalikku korda ja turvalisust tagavaid, valdkonnaga seotud teenuseid/tooteid pakkuvaid ning kontrolli ja järelevalve teostamise, ennetustegevuse ja koolituste korraldamisega seotud äriühinguid. 

Portaaliga liituda soovijatel juriidilistel ja/või füüüsilistel isikutel, tuleks täita ja saata meile  portaalis "Hakka eksperdiks" avaluse vorm, mille vastava nupu leiate ka portaali avalehelt.

Innovaatilist ja Teie ärile edukat koostööd soovides.
PS! Meil on hea meel Teile teada anda ka portaali kannatauabi.ee ja riigiportaali eesti.ee koostööst turvalisuse valdkonnas, milles kaasa löömine pakub kindlasti suuri väljakutseid ja häid võimalusi ka Teie ettevõtetele!  

  Uudised
 
Portaalide eesti.ee ja kannatanuabi.ee koostöökokkulepe
28. detsembril 2011.a allkirjastasid Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Jaan Priisalu ja portaali   kannatanuabi.ee  esindaja Reigo Reimand koostöökokkuleppe,  mille esemeks on riigiportaalis eesti.ee õigusabi ja turvalisusega seonduvate valdkondade ja teemade kajastamine. ...
 

Lisaks pakume välja kõigile Teie esindajatele jaanuari kuus võimalust osaleda soodustingimustel alltoodud konverentsil: 

  Kutse konverentsile!
  22.02 Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega

NB! Kui Teile peaks tekkima lähem huvi vastastikuse koostöö võimaluste ja tingimuste vastu, siis võiksime Teie ja/või Teie esindajatega ka vahetult kohtuda. Samuti vastame meeleldi Teie kõikidele tekkivatele küsimustele.

Üheskoos õiglase ja turvalise ühiskonna heaks!
 
Parimatega
 
Reigo Reimand
portaali tegevjuht

 
     
   
  www.kannatanuabi.ee | (+372) 51 73623 | info@kannatanuabi.ee | Skype: kannatanuabi  
     
  Kui Te ei soovi saada enam meie infokirju, siis vajutage siia.  
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks