Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Korruptsiooniseminarid 2013

kannatanuabi.ee portaal korraldas koostöös ettevõtete esindajate ja valdkondlike ekspertidega erasektori korruptsiooni käsitleva seminaride sarja:

 

"ERASEKTORI PARIMAD PRAKTIKAD
KORRUPTSIOONI VASTU"

II moodul

 


SEMINARI EDUKASSE LÄBIVIIMISESSE PANUSTASID TEADMISTE JA KOGEMUSEGA:

 

 

14.11 SEMINARI II MOODULI

AJAKAVA 

09.30 – 10.00

Registreerimine ja hommikukohv Cubano Bar´is

 

10.00 – 11.00

TEEMA: „RAHVUSVAHELISED ERASEKTORI KORRUPTSIOONI TÕKESTAMISE METOODIKAD JA PRAKTIKAD

Tutvustatakse efektiivsemaid kasutusel olevaid metoodikaid ja praktikad erasektori korruptsiooni tõkestamisel. Käsitlust leiavad muuhulgas USA ja Suurbritannia korruptsiooni-vastase seadusandluse tulemusena tekkinud metoodikad ja praktikad.

EESKÕNELEJA: 
ANU AHAS-SAARON, KPMG Estonia pettuste uurimise- ja kohtuvaidluste valdkonnajuht

 

11.00 – 12.00

TEEMA: ÄRIÜHINGU RISKIJUHTIMISE ROLL KORRUPTSIOONIJUHTUMITE ENNETAMISEL JA/VÕI PALJASTAMISEL

Praktiliste näidete ja kogemuste najal räägitakse kuidas ja milliseid meetmeid rakendada riskijuhtimise- ja sisekontrollisüsteemi kaudu pettuste- ja korruptsioonijuhtumite ennetamisel ja paljastamisel.


EESKÕNELEJA: TAAVI SAAT – AS Eesti Raudtee, riskijuhtimise ja siseauditi osak. juhataja

KAASKÕNELEJA: BERT-ERIK SALUVEER – AS Eesti Raudtee, siseaudiitor


 

12.00 – 12.45 LÕUNA – pakume osalejatele Grand Tallinn lõunabuffeed


 

12.45 – 13.45

TEEMA: „KARISTUSÕIGUSE UUED ARENGUD ERASEKTORI KORRUPTSIOONI KRIMINALISEERIMISE VALDKONNAS

Antakse ülevaade lähitulevikus planeeritavatest muudatustest seadusandluses, kus nähakse ühe täiendusena ette mitmed altkäemaksu koosseisud erasektoris. Arutleme antud meetmete mõjususele erasektori äri- ja majandustegevuse toimimise aususele ja eetilisusele ning teiselt poolt isikute kriminaalkaristuste kasvu võimalikku trendi.


EESKÕNELEJA: RAUL OTSA – Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid, vandeadvokaat

 

13.45 – 14.30

TEEMA: „ÄRIÜHINGU KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA JA PROGRAMM
Tutvustatakse ettevõtte korruptsioonivastast poliitikat ja programmi, nende eesmärke ja mõjusid nii ettevõttele kui selle töötajatele. Saame teada, mida kätkeb endas nn "00000" reegel ja mis efekti see on kaasa toonud ettevõtte äri- ja organisatsioonikuluuri arendamisel.

 

EESTKÕNELEJA: ANDERO LAURSKANSKA AS arendusjuht

14.30 – 15.30
TEEMA: KORRUPTSIOONIJUHTUMEID ENNETAV PERSONALIPRAKTIKA

Antakse ülevaade: Milline võiks olla keskkond, kus on lihtne korruptsiooniohtu märgata ning selle teket tõkestada? Kuidas seda luua, kes peaksid koostööd tegema ja kes vastutama? Mida silmas pidada värbamisel, millised rutiinid aitavad suurendada töötajate huvide ja otsuste läbipaistvust, kuidas tekitada nulltolerantsi korruptsiooni suhtes?

EESKÕNELEJA: SIGNE KAURSON – SWEDBANK AS personalidirektor
KAASKÕNELEJA: ANDRUS HINRIKUS – SWEDBANK AS vastavuskontrolli juht

KORRUPTSIOONIVABA

PERSONALIVALIKU TOETAJA


 

 

"TEADLIKKUSE TÕSTMINE

ERASEKTORI KORRUPTSIOONIST"

I moodulSEMINARI EDUKASSE LÄBIVIIMISESSE PANUSTASID TEADMISTE JA KOGEMUSEGA:
 

 


25.10 SEMINARI I MOODULI
 

AJAKAVA 

09.30 – 10.00

Registreerimine ja hommikukohv

***

10.00 – 11.00

TEEMA: „UUE SEADUSEREGULATSIOONI SISU JA MÕTE

Mida mõeldakse ja käsitletakse uue seaduse kohaselt erasektori korruptsiooni all? Mis keelud ja piirangud on kehtestatud ning mis rikkumised, kus ja kuidas sanktsioneeritud?

EESKÕNELEJA: TANEL KALMET – Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik, kes on vastutanud mitmete korruptsiooni ja konkurentsiõigust puudutavate regulatsioonide väljatöötamise eest.

***

11.00 – 12.00

TEEMA: „KAS ÄRI VÕI KORRUPTSIOON?

Interaktiivne situatsiooniline ülevaade, mis on/ei ole korruptsioon tavalise Eesti ettevõtja pilgu läbi vs korruptsiooni seadusandlik tõlgendus.
 

EESKÕNELEJAD: MARILIN PIKARO – Ernst & Young Baltic AS, audiitor

DISKUSSIOONIPARTNER: OLIVER KADAK  SAS Institute, konsultant

 

12.00 – 12.45 Lõunabuffee

***

12.45 – 13.30

TEEMA: „ERASEKTORI KORRUPTSIOONIKURITEOD

Lühiülevaade hetke olukorrast: statistika, korruptsioonialtimad sektorid, tegevused ja valdkonnad, levinumad skeemid ning parim menetlus- ja kohtupraktika.

 

EESKÕNELEJA: TOOMAS PLAADO – PPA Keskkriminaalpolitsei Korruptsioonibüroo

***

13.30 – .14.30

TEEMA: „KAHJU HÜVITAMISE NÕUDED KORRUPTIIVSE KÄITUMISE KORRAL

Kahju tekkimise võimalused ning positsioonid hüvitisnõude esitamisel äriühingu- ja selle juhtorgani liikme korruptiivse käitumise korral. Eesti- ja maailmapraktika.


EESKÕNELEJA: ASSO PRII – endine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht

***

14.30 – 15.30

TEEMA: „KORRUPTSIOONIRISKIDE MAANDAMINE

Milliseid meetmeid rakendada ettevõttes korruptsioonist tulenevate riskide minimeerimiseks.

 

EESKÕNELEJA: JAANUS TEHVER – ühingu Korruptsioonivaba Eesti juht

 

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks