Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Valdkond: Varia
Avaldaja: kannatanuabi
Meil on heameel koostööpartneritega kutsuda Teid taaskord juba traditsiooniks saanud kolmandale kõrgetasemelisele Majanduskuritegevuse konverents/messile 2014 . Käesoleval korral oleme ürituse planeerinud kahepäevasena. Lisaks konverentsipäevale toimub kahel päeval valdkondlike ettevõtete ja ekspertide teenuseid/tooteid tutvustav mess . Konverentsi avab piduliku avakõnega õiguskantsler Indrek Teder ja tervituskõnega riigi peaprokurör Norman Aas. Konverentsipäeva paneeldiskussioonides eeskõnelevad ettevõtete/ühingute ja asutuste/ametite juhid ja kõneisikud ning tunnustatud valdkondlikud eksperdid.
Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Sõda on rahu, vabadus on orjus, teadmatus on jõud. Kirjandusklassika sõpradele on need laused kindlasti tuttavad. Nii õpetas Partei. Ka meie loos tuleb juttu parteist, mille kohta vanemad inimesed teavad rääkida, et see olla ajanud kunagi ettevõtjasõbralikku majandus- ja maksupoliitikat, kuid viimasel ajal on muutnud rohkem iseenda paroodiaks.
Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
25. oktoobril toimunud erasekorile suunatud korruptsioonisemiseminari " TEADLIKKUSE TÕSTMINE ERASEKTORI KORRUPTSIOONIST " ettekandes " Kahju hüvitamise nõuded korruptiivse käitumise korral " arutles Swedbank P&C Insurance vastavuskontrolli juht, Asso Prii , tsiviilõigusliku kahju tekkimise võimaluse ja positsiooni üle hüvitisnõude esitamisel äriühingu- ja selle juhtorgani liikme korruptiivse käitumise korral, seda nii Eesti- kui maailmapraktika ilmekate näidete varal.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Seminari I moodulil keskenduti erasektori korruptsiooni sisu ja olemuse avamisele ja sellest arusaamisele. Arutleti korruptsiooni nii kehtiva kui kavandatava(eelnõu) seaduseregulatsioonide sh karistus- ja tsiviilõiguslike aspektide üle. Diskuteeriti selle üle, mis on/ei ole korruptsioon Eesti ettevõtja pilgu läbi vs korruptsiooni seadusandlik tõlgendus. Käsitleti varalisi kahjunõudeid, mida saab kohaldada korruptiivse käitumise korral ning räägiti korruptsiooniriskide maandamisest erasektoris.  
Avaldaja: Anne Sägi
Majanduskriisi valusad pettumused on inimeste hoiuste mahu rekordtasemele viinud ning tulevikuinvesteeringute osas ollakse aina skeptilisemad. Ometi muutub prognoositav eluiga üha pikemaks ja tänaste töölkäijate pea kohale on kerkimas oht, et riigil pole aina suurenevale pensionäride hulgale toetuste maksmiseks piisavalt vahendeid.  
Avaldaja: Anne Sägi
Traditsioonilised soorollid ilmnevad mitte ainult palgavahes ja ootustes, vaid ka igapäevases finantskäitumises, selgub ülevaates mullustest uuringutest. Kuigi üks mõjutab osaliselt teist, on naised vähem riskialtimad ning varuplaan ootamatustega toimetulekuks on neil olemas harvemini.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Riigikogu liige, Andres Anvelt , avas selleaastase majanduskuritegevuse konverentsi piduliku avaettekandega teemal: " Kuritegevuse uued trendid: Aastakümnega vägivallalt pettustele! Kas saame ikka uute väljakutsetega hakkama? " Taasiseseisvunud Eesti on elanud kahekümne aasta jooksul üle muutusi kõigis valdkondades. Oleme saavutanud tõsise edasimineku ühiskonna ja majanduse kiire arengu positiivses osas. Sisuliselt oleme teinud hüppe, mida teised Euroopa riigid on saavutanud mitu korda pikema aja jooksul, seda nii elatustaseme, väärtushinnangute, demokraatia arengu, sotsiaalse hoolekande süsteemis  ehk kokkuvõttes võime ennast lugeda täisväärtuslikuks või siis vähemalt seal kandis olevaks Lääne demokraatiaks. See tee ei ole olnud lihtne ja kohati ehk isegi mitte tasakaalukas, kuid kokkuvõttes tulemuslik. Seda on saatnud kindlasti mitte ainult riigi, vaid kõigi meie positiivsete inimeste tahe jõuda järele sellele tasemele, kuhu me saatuse ja meid ümbritsenud suurriikide tahtel olime maha jäänud. 
Avaldaja: Anne Sägi
Alustage ostude tegemist juba kodus. Kui te poetuurilt tulles ei soovi taaskord nentida: „Ma justkui ei ostnud midagi erilist, vaid vajalikke asju, kuid olen nii palju kulutanud!”, siis alustage ostude tegemist enne kodust lahkumist. Kui teate, milliseid toiduaineid on teil veel majapidamises alles, tehke selgeks, mida osta tarvis ning koostage ka täpne ostunimekiri, siis on poes käimine sihipärane ja mõistlik.
Avaldaja: Anne Sägi
Neljaliikmelise perekonna kuu soovitatav toidukorv maksab Lätis umbes 14% rohkem kui Leedus ja umbes 5% rohkem kui Eestis, selgitas välja Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus esmakordselt läbi viidud üksikasjalik Baltikumi toiduhindade uuring. Neljaliikmelise perekonna soovitatava toidukorvi maksumus küündis Leedus 280 euroni, Eestis 304 euroni ja Lätis 319 euroni kuus, andmeid koguti tänavu jaanuaris, tuginedes hindadele kolme riigi suurematest jaekaubanduskettides. Palgaerinevuste tõttu on kõige väiksemad kulutused toidule Eestis, kus kaks keskmist palka saavat täiskasvanut kulutavad neljaliikmelise perekonna jaoks kokku pandud soovitatavale toidukorvile kuni 22% sissetulekust. Leedus küündib see kulutuste osa 29%-ni ja Lätis 32%-ni.
Avaldaja: Mai Palmipuu
Ettevõtjaportaalis on juhend majandusaasta aruande koostamiseks ja esitamiseks . Analoogiline juhend võiks olla ka likvideerimismenetluse läbiviimise kohta. Suure tõenäosusega aitaks niisugune juhend lihtsustada arusaamist likvideerimismenetlusest ja hoida kokku aega likvideerimismenetluse läbiviimisel.  
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9