Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Avaldaja: Anne Sägi
Alates 15. veebruarist 2013 saavad eraisikud Eesti maksu- ja tolliametile esitada möödunud aasta tuludeklaratsiooni. Tänavuste tulude deklareerimisel on suurimaks muudatuseks koolituskulude, kodulaenu intresside ja annetuste mahaarvamise vähenemine 40%, piiranguga 1920 eurot deklareerija kohta ning kogumispensioni tuludest mahaarvamine ülempiiriga 6000 eurot.  
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Süütuse presumptsioon karistusõiguslikes menetlustes Viimastel aastatel on tõusnud meedia tähtsus kõiges, ka kriminaalmenetluses. Täna on krimiuudis mõjususelt hoopis enam, kui kakskümmend aastat tagasi oli kellegi suhtes tehtud kohtuotsus. Neljas võim on reaalne ja mõjus. Keegi pannakse „laulu sisse ja sealt tema enam välja ei saa“. Meediat kasutatakse vahendina. Meedia tabloidistumine toob kaasa, et uudis esitatud hagist või kahtlustusest on suurem, kui asi ise.  Kohtud, prokuratuur ja väärteomenetlejad esitavad pressiteateid. Ka menetlusalused isikud kasutavad samu meetodeid. Nii toimubki menetlus meedias. Pressiteated avaldatakse enne või samaaegselt, kui teate saab menetlusalune isik.   Menetleja pressiteate eesmärk on veenda, et kala, keda püütakse, tuleb kinni püüda ja ära praadida. Meedia kaudu arvamuse kujundamise võtted on sarnased, olgu eesmärk menetleja tegususe näitamine, menetlusaluse survestamine, targa poliitiku või erakonna kiitmine või hea pesupulbri müük. Meediasõdade põhitõde on, et ülim eesmärk on, kuidas asjad välja paistavad.   
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
On hea, kui igasugune ebaseaduslik ja korruptiivne tegevus avastatakse võimalikult ruttu. Viimastel kuudel on avalikuks tulnud mitmed korruptsiooni- ja pettuste juhtumid. Näiteks Šotimaa Panga kaheksa töötaja korruptsiooni- ja rahapesuintsidendid suurusjärgus üle 40 miljoni euro, TeliaSonera juhtide altkäemaksu andmise kahtlus seoses teenusepakkumisega Usbekistanis, ja Saksamaal Leipzigi haigla arstidele esitatud kahtlus altkäemaksu küsimise kohta organisiirdamist ootavatelt patsientidelt.
Avaldaja: Anne Sägi
Kuigi jätkuvast hinnatõusust ei saa ka käesoleval aastal mööda vaadata, puudutavad eestimaalasi siiski rahalised muudatused, mis igapäevalelu hakkamasaamist pisut kergendavad. 
Valdkond: IT turvalisus
Avaldaja: kannatanuabi
Tänane turvanõuannete nurk ei räägi lüüsumisest ega evakueerumisest, vaid sellest kuidas turvaliselt sotsiaalmeediat kasutada. Selle jaoks olen välja toonud viis olulisemat vihjet, kuidas oma Facebooki konto privaatsemaks muuta.  
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Ettevõtte sisekontrollisüsteem on vajalik selleks, et avastada ja ennetada äritegevusega seotud riske, mis võivad avalduda nii firma enda töötajate kui äripartnerite tegevuse kaudu. Riskide adekvaatne juhtimine on äriühingu juhtkonna ülesanne, kuid selles tegevuses pakub neile tuge ka ettevõtte siseaudiitor, riskijuht või muu sisekontrollifunktsiooni täitev töötaja. Juhul kui selline funktsioon äriühingus puudub, on organisatsioon avatud tegevusega seotud riskide, sh pettuseriskide realiseerumisele.
Avaldaja: Anne Sägi
Hoolimata majanduse mõningasest kosumisest, tähendab alanud aasta paljudele peredele endiselt keerukat rahalist olukorda, ent oma harjumusi muutes, eelarvet planeerides ja eesmärke seades on rahalist hakkamasaamist võimalik oluliselt mõjutada .   Kahjuks pole eelarve tegemine ja planeerimine Eesti inimeste seas kuigivõrd populaarne. Kõrgema sissetulekuga inimesed ei näe planeerimisel mõtet ja madalama sissetulekuga inimestel on niigi raha puudu, tuuakse põhjenduseks, miks eelarvet ei peeta. Hiljuti uuringufirma SaarPoll läbi viidud finantskirjaoskuse uuringu kohaselt planeerib kolmandik inimestest oma rahaasju ette vaid ühe kuu ulatuses ning 17% ei planeeri üldse.
Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
  Sageli on uudiseks, et töölepingu kohta kehtivad ka võlaõiguse sätted, mitte üksnes töölepingu seadus. Võlaõigusseadus reguleerib võlaõigussuhete aluseid, lepingusuhteid aga ka lepinguväliseid suhteid, kahju hüvitamist ja muud.   Tööõigus reguleerib töötaja poolt töö tegemist tööandja alluvuses. Siinjuures tuleb tähele panna, et töölepingu suhtes peab töötaja töö tegema just vastavuses tööandja juhistele ja korraldustele ja arvestades ka õigusakte ning sõlmitud töölepingut. Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahel töölepingu alusel tekkinud suhteid. Tööõiguse allikad on rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Sotsiaalharta, EL õigus, põhiseadus, võlaõigusseadus, töölepingu seadus, töötuskindlustuse seadus jt õigusaktid, kollektiivlepingud.
Avaldaja: Anne Sägi
Enne uue aasta algust on õige aeg hoog maha võtta ja olemasolevad lepingud üle vaadata, et neist täit ülevaadet saada, tingimusi meelde tuletada ning sisusse süveneda - nii mõnigi neist võib vajadustepõhiselt muutmist või lõpetamist vajada, ehk ilmneb vajadus aga mõne uue sõlmimise järele.
Avaldaja: Anne Sägi
Detsembris hoogustuvad kiirlaenukampaaniad ahvatlevad jõuluoste ja talvepuhkust laenuraha eest nautima, kuid Skindlasti ei tohiks unustada, et laen on ikkagi laen ja uuel aastal tuleb hakata kulutusi tagasi maksma. 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9