Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Avaldaja: Anne Sägi
Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse ja Eesti Konjunktuuriinstituudi koostöös läbi viidud värskeima uuringu kohaselt pole Eesti elanikud oma sissetulekutega rahul ja enam kui kolmandik, ehk 40% küsitletutest kavatseb olukorra parandamiseks midagi ette võtta. Enim loodetakse sissetulekuid parandada kvalifikatsiooni tõstmise teel, teha senisel ametikohal rohkem tööd või otsida uus töökoht Eestis. Välismaale tööle minemist plaanib tulude suurendamise nimel 17% neist, kes pidasid lähema aasta jooksul võimalikuks midagi oma tulude suurendamiseks ette võtta.  Uuringu kohaselt on Eesti elanike rahulolematus oma tuludega aastaga suurenenud.
Valdkond: Karistusõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Äriühingu rahaasjade usaldamine raamatupidajale on võrreldav oma isikliku  pangakaardi sõbrale usaldamisega. Kuigi reeglina tööandja usaldab oma töötajaid, ei tähenda usaldus seda, et mingeid  kontrollimeetmeid  ei  rakendata. Kontrolli soovime säilitada ju ka oma isikliku rahakoti sõbrale usaldamise puhul. Mis saab aga juhtudel, kui raamatupidaja usaldust kuritarvitab? Käesolevas artiklis analüüsitakse kõigepealt äriühingu juhatuse ja raamatupidaja vastutuse  piire ning seejärel raamatupidaja vastutust äriühingu ees, lähtudes raamatupidajaga sõlmitud lepingu olemusest (kas töö- või käsundusleping). Artikli viimases osas käsitletakse raamatupidaja vastutust riigi ees ehk tema kriminaalvastutust.
Avaldaja: Anne Sägi
Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskus juhib inimeste tähelepanu sellele, et järelmaksuga kaupu või teenuseid ostes tuleks tähelepanu pöörata mitte ainult kuumaksele, vaid võrrelda erinevaid pakkumisi kogukulu seisukohast. Kooli algus ning puhkuseperioodi lõpp võivad kaasa tuua oodatust kopsakamaid kulutusi, millest nii mõnegi puhul kasutatakse laenuraha. Mõnigi lapsevanem soovib ilmselt kooliks vajalikud suuremad ostud järelmaksu abil soetada, kasvõi näiteks koolimööbli, arvuti või mobiiltelefoni. Järelmaksuga ostu sooritamisel tuleks aga kindlasti erinevaid pakkumisi võrrelda. Tegemist on rahalise kohustusega ja igakuised tulevased maksed tuleb lisaks muudele igapäevastele väljaminekutele pere-eelarvesse lisada.  
Avaldaja: Anne Sägi
Viimase viie aastaga on bensiini liitri hind keskmiselt kolmandiku võrra kasvanud ning tähendab seega inimestele, kellel kulub päevas sõiduks 30 kilomeetrit, pea 300 euro võrra suuremat kulu aastas. Kui 2008. aastal kulus 30 kilomeetrit päevas sõitnud perel kütusele E95 kuiselt umbkaudu 80 eurot, siis tänavu augustikuus on see summa juba veerandi võrra suurem, ehk veidi rohkem kui 100 eurot. Selline märkimisväärne kütuse osa kasv eelarves paneb paljud autoomanikud olukorda, kus tuleb kas autosõitude arvu vähendada või hoida raha kokku mõne muu pere kulu arvelt, milleks võib olla näiteks väljas söömine või hobid.
Valdkond: pangandus
Avaldaja: Aivar Paul
Pangakaartide kopeerimise seadmed ehk rahvakeeli skimmerid, on sellised seadmed, mis paigaldatakse kurjategijate poolt sularahaautomaatidele ehk ATM-dele eesmärgiga kopeerida ATM-s kasutatava pangakaardi andmed, et valmistada nende andmete abil pangakaardi koopia, mille abil kaardi valdaja teadmata tehinguid teha. Skimmeriga kokkupuutest saavad pangakaartide omanikud teada üldjuhul alles siis kui klient saab oma pangalt teate, kus tal palutakse vahetada pangakaardi PIN-kood või palutakse tulla panka oma kaarti välja vahetama.  Põhjuseks võibki olla see, et pank on oma monitooringu käigus tuvastanud võimaliku skimmeri kasutamise ja kaartide kopeerimise kahtluse ning astub sellise tegevusega samme kaardiomaniku kaitseks. Teine võimalus on selline, kus klient ise avastab, et tema kaardiga on tehtud tehinguid, mida ta ei ole teinud ja seda võib olla isegi mõnes teises riigis. Helistades panka ja asjaolude selgumisel ilmneb, et klient on kasutanud oma kaarti mõnes sellises ATM-s või maksekohas, kus on olnud paigaldatud skimmer.
Valdkond: pangandus
Avaldaja: Aivar Paul
Juba 1980-ndatest on globaalselt väga tuntuks saanud pettuste tüüp, mida kutsutakse nn NIGEERIA KIRJADEKS, 419 pettuseks (tuleneb Nigeeria seaduse vastavast §-st, mis kriminaliseerib nimetatud tegevuse), ettemakstud tasude pettuseks jne, ehk nagu öeldakse - heal lapsel mitu nime. Nimetatud pettuste tüüpe on väga erinevaid.
Avaldaja: Anne Sägi
Suvises abiellumise tuhinas ei tasu unustada, et lisaks rahalisele eelisele juba selle aasta tulusid tuleval kevadel ühiselt deklareerida, tasub varakult  mõelda nii olemasoleva kui tulevase varaga seotud nüanssidele. Paikapandud varasuhted annavad paarisuhtes kindluse   ning lahutuse korral aitavad tekkida võivaid probleeme ja sellest tulenevaid kohtukulusid ära hoida.
Avaldaja: Anne Sägi
Lapsele stardiraha kogumise alustamisel tuleb vanemal lähtuda eelkõige pere-eelarvest ning enda teadmistest ja kogemustest  rahamaailmas. Vähese finantsteadlikkusega inimestele sobivad selleks hoiused ja kindlustused. Riskialtidele ja rahaasjades kogenutele võib sobida aga investeerimishoius, fondidesse investeerimine või aktsiate ostmine.
Avaldaja: kannatanuabi
Viis aastat siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleriks olnud Erkki Koort hakkab kureerima vaid julgeolekupoliitikat. Saite 11 000 inimest hõlmava haldusala juhtimisega viis aastat hakkama. Kas selle ametikoha kolmeks löömine on ikka mõttekas? Kui see koht jaguneb kolmeks, siis süvenemise aste on hoopis teine. Täna on korraga laual nii palju probleeme ja mõne asja puhul tunned, et peaks tegelema rohkem süvitsi, kuid juba tuleb teine asi peale. Kui parasjagu pole probleeme pääste- või politsei valdkonnas, siis raudselt on need piirivalve või kaitsepolitsei töö valdkonnas.  
Avaldaja: Anne Sägi
Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskus juhib inimeste tähelepanu sellele, et ka alanud allahindluste perioodil tasub oste teha planeeritult ja kindlaid eesmärke seades. Soodusoste tehes on oluline jääda oma eelarve piiridesse ning ülejõu käivaid rahalisi kohustusi mitte võtta.
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9