Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teenuste info

Kõik portaali poolt pakutavad teenused on suunatud Kliendi igakülgsete huvide esindamisele ja kaitse tagamisele nii era- kui avalikes huvides. Teenuste osutamise eesmärgiks on kindlustada Kliendi esmane õiguskindlus ja turvalisus. Kliendisuhetes lähtutakse põhiväärtustest. Veebiteenuse osutamise käigus tagatakse kliendiandmete igakülgne kaitse ja salastatus ning andmekäitluse täielik turvalisus.

 

Portaali poolt pakutavad teenused jagunevad üldisemalt õigusabi- ja nõustamisteenusteks ning reklaamteenusteks.

 

Õigusabi- ja nõustamisteenused

NB! Õigusabi- ja nõustamisteenuseid saavad osutada ainult portaaliga liitunud eksperdid.

 

Tutvudes teenuste hinnakirjaga saate ülevaate portaali üldisest teenuste hinnastamise poliitikast. Reaalne teenuse osutamise hind määratletakse ära vastastikku kasutajate (klient ja ekspert) vahel.  See kujuneb kliendi poolt esitatud teenuse hinnapäringu ning ekspertide poolt saadetud konkreetsete hinnapakkumiste seast, kliendi poolt konkreetse teenuseosutaja (eksperdi) väljavalimise käigus. 

 

Püsikasutajatele, kes soovivad meie portaali poolt pakutavaid teenuseid pidevalt kasutada oleme koostanud teenuspaketid, mis aitavad lihtsustada asjaajamist ning pakuvad soodsamaid võimalusi teenuste kasutamiseks.

 

Reklaamteenused on:

  • Info teadetahvlil (sündmuse, koolituse, jm kasuliku teabe tutvustamine)
  • Eripakkumised (esilehe spetsiaalne ala ettevõtete- ja ekspertide teenuste kampaaniamüügiks)
  • Bännerreklaam (pea- ja sisulehtedel ning valdkondlikes moodulites kuvatav)
  • Ettevõtte reklaam (bänneraladel ja ettevõtte ekspertide profiilide juures)
  • Reklaam uudiskirjas (perioodiliselt ilmuma hakkav info- ja teabekiri)
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks